Excursie 12 september

dinsdag 12 september 2017

Excursie Kring NZG naar Forward Farming

Graag nodigt het bestuur van de KAVB Noordelijk Zandgebied u uit voor de excursie naar Forward Farming in Abbenes op dinsdag 12 september, aanvang 14 uur. Indien wenselijk kan deze bijeenkomst meetellen voor uw spuitlicentie, Thema Veiligheid & techniek.

Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 60 personen deelnemen, inschrijving is verplicht via dit formulier. Hier kunt u ook aangeven of u de bijeenkomst wilt mee laten tellen voor de verlenging van uw spuitlicentie Thema Veiligheid & techniek. De kosten hiervoor zijn € 35. U ontvangt na afloop een factuur.