Inzenden Registratiemonsters voor KAVB-proeftuin

vrijdag 8 augustus 2014

Vanaf heden kunnen er weer registratiemonsters worden ingezonden voor de KAVB-proeftuin. De ingezonden bollen zullen worden beoordeeld op uniformiteit, onderscheidbaarheid van het bestaande sortiment en stabiliteit. Daarom moeten de kwaliteit en gezondheid van de bollen maximaal zijn. Wanneer het ingezonden materiaal niet goed te beoordelen is, dan kan er op basis van dat monster geen registratie plaatsvinden.

Een correcte productnaam is belangrijk voor uw nieuwe product. De KAVB is aangewezen als internationale registratieautoriteit (ICRA) voor de registratie van tulp, hyacint en veel bijzondere bolgewassen. Dit betekent dat alle nieuwe introducties van deze gewassen uit Nederland en alle andere landen door de KAVB worden beschreven en vastgelegd. De KAVB hanteert voor de naamgeving internationaal aanvaarde regels, en gaat daarbij uit van het principe ‘één cultivar, één naam’. Dit betekent dat een bolgewas maar onder één naam in het handelsverkeer terecht kan komen. In de meeste gevallen registreert de KAVB aan de hand van opgeplant materiaal.

Bij elke inzending dient een kleurenfoto en een aanmeldingsformulier te worden ingezonden. De inzendtermijn voor tulp en narcis sluiten op 15 oktober. De overige voorjaarsbloeiers kunnen tot 1 november worden ingezonden. Meer informatie leest u hier.
Voor aparte plantijdstippen of plant omstandigheden of andere gewassen kunt u contact opnemen met de coördinator proef- en monstertuin Stan van Oers of taxonoom Johan van Scheepen.