Scheidsgerechtmonsters lelie bieden extra zekerheid

vrijdag 21 november 2014

Om vast te stellen of een geleverde partij voldoet aan de afspraken en de verwachtingen, kunt u door een correspondent van het Scheidsgerecht een monster laten nemen. Daarbij kunt u ondermeer kiezen voor een virustoetsmonster of voor een opplantmonster.
Virustoetsmonsters worden in een laboratorium getoetst op een of meerdere virussen. Bij PCR-virustoetstingen is keuze uit diverse viruspakketten. De uitslagen is binnen enkele weken beschikbaar.
Opplantmonsters lelie worden opgeplant in de kas en beoordeeld op soortechtheid, virus (visueel) en verborgen gebreken. Ook op aspecten als bladaaltjes en vorst- of waterschade kan een monster worden gecontroleerd. Met een monster weet u wat u geleverd heeft gekregen. Alle uitslagen van monsters genomen door correspondenten zijn in principe bruikbaar voor het scheidsgerecht en dat beidt u extra zekerheid. Voor het nemen van een monster kunt u contact opnemen met de correspondent bij u in de regio. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stan van Oers (0252-536953) of leest u hier.