Agenda

RSS-feed

Kringbestuur West-Friesland

dinsdag 16 oktober 2018
Bestuursvergadering, alleen voor bestuursleden.

Algemene Ledenvergadering Kring Bloembollenstreek

donderdag 1 november 2018

Kringbestuur Kennemerland

maandag 5 november 2018
Bestuursvergadering, alleen voor bestuursleden.

Algemene Ledenvergadering Kring Kennemerland

maandag 5 november 2018

Kringbestuur Noordelijk Zandgebied

donderdag 8 november 2018
Bestuursvergadering, alleen voor bestuursleden.

Kringbestuur West-Friesland

dinsdag 13 november 2018
Bestuursvergadering, alleen voor bestuursleden.

Algemene Ledenvergadering Kring West Friesland

donderdag 15 november 2018

Algemene Ledenvergadering Kring Noordelijk Zandgebied

donderdag 22 november 2018

Algemene Ledenvergadering Kring Zuid West Nederland

donderdag 29 november 2018

Kringbestuur Noordelijk Zandgebied

donderdag 6 december 2018
Bestuursvergadering, alleen voor bestuursleden.

Algemene Ledenvergadering KAVB

woensdag 12 december 2018