Agenda

RSS-feed

Kringbestuur West-Friesland

dinsdag 1 september 2020
Bestuursvergadering, alleen voor bestuursleden

Kringbestuur Noordelijk Zandgebied

donderdag 10 september 2020
Bestuursvergadering, alleen voor bestuursleden

Kringbestuur Noordelijk Zandgebied

donderdag 22 oktober 2020
Bestuursvergadering, alleen voor bestuursleden

Kringbestuur Noordelijk Zandgebied

donderdag 26 november 2020
Bestuursvergadering, alleen voor bestuursleden

Kringvergadering West Friesland

dinsdag 8 december 2020
Bestuursvergadering, alleen voor bestuursleden.

ALV Kring Noordelijk Zandgebied

maandag 2 december 2109