Contributie

De KAVB heeft verschillende soorten leden (o.a. bedrijfsleden, medefirmanten, donateurs). Voor de diverse categorieën leden gelden verschillende contributiebijdragen. Elk jaar stelt de Algemene Ledenvergadering de contributieregeling voor het komende jaar vast. Voor bedrijfsleden is de contributie opgebouwd uit een basisbedrag en een toeslag afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Met LTO Noord heeft de KAVB afspraken gemaakt over de afstemming van sectorale en intersectorale contributie.