Duurzaamheid

Zorgvuldig werken op basis van de meest actuele kennis techniek met oog voor de omgeving. Dat uitgangspunt hanteert de KAVB als het gaat om de bloembollenteelt en het milieu. Duurzaamheid is al meer dan 25 jaar een belangrijk speerpunt voor de bloembollensector. Plantgezondheid, mineralen, water, energie en reststoffen zijn de onderwerpen waar de KAVB veel tijd in steekt. Via onderzoek en voorlichting is de afgelopen decennia veel kennis verkregen over een zo duurzaam mogelijke bloembollenteelt. Afgelopen jaren is de milieubelasting van de sector al met 80% teruggebracht, maar dat is geen reden om achterover te leunen. Samen met de leden zet de KAVB zich ook de komende jaren in voor een duurzame bloembollensector op basis van het actieplan “Gezonde Bollen, Bloeiende Sector”. Telers kunnen inzicht krijgen in de mate van duurzaamheid van hun eigen bedrijf met behulp van Top Teler, een duurzaamheidsscan die de KAVB samen met stichting Natuur & Milieu heeft ontwikkeld.