Kringen: Flevoland

Kring Flevoland vertegenwoordigt de bollentelers in Flevoland

KAVB-Kring Flevoland speelt een belangrijke rol in de primaire productie van bloembollen. Flevoland heeft vertegenwoordigers in de landelijke productgroepen lelie, tulp en gladiool. Voor die gewassen (en tal van andere) is vooral de Noordoostpolder een erg belangrijk productiegebied. Het gebied kenmerkt zich door efficiënte grote bedrijven. Naast teelt voor eigen rekening en risico komt contractteelt, voor bedrijven uit Noord- en Zuid Holland, regelmatig voor. De tulpen die groeien op de kleigrond van de polders zijn voornamelijk bestemd voor de bloemproductie. Het zogenaamde broeien van tulpen. Een aantal broeibedrijven staat in Flevoland, het overgrote deel wordt gebroeid in West Friesland en wordt vandaar meestal via de bloemenveiling verhandeld.
De tulpenroute in de Noordoostpolder is een onderdeel van de het uitgebreide tulpenfestival in Creil, eind april. De tulpenroute vanuit Dronten is eveneens populair. In de afgelopen jaren trekken de voorjaarsgewassen in Flevoland steeds meer toeristen naar het gebied.
Het bestuur heeft regelmatig contact met het waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap ondersteunt het project Schoon Erf, Schone Sloot. Voor alle partijen is goed en schoon water belangrijk. Gezamenlijk worden stappen gezet om die kwaliteit nog te verbeteren.