Kringen: Bloembollenstreek

Het werkgebied van de kring Bloembollenstreek is de Duin- en Bollenstreek, het Westland en de Aar- en Veenstreek. De regio is ook buiten de sector bekend om de bloembollenvelden en trekt, mede door de Keukenhof, jaarlijks veel bezoekers. Steeds meer ondernemers spelen op het toeristenbezoek in. Naast de teelt van bloembollen kent deze kring ook bedrijven die actief zijn in de bloementeelt onder glas.
Elke regio in de Bloembollenstreek heeft een vertegenwoordiger in het kringbestuur. Het kringbestuur behartigt de belangen van ondernemers in de regio. Elke kringbestuurder heeft ook zijn eigen portefeuille in het kringbestuur. Ook is de kring vertegenwoordigd in de diverse productgroepen, waar veelal teelttechnische zaken behandeld worden. Daarnaast heeft het kringbestuur een vertegenwoordiger in het Milieuplatform Bloembollensector.
Om de leden te informeren organiseert het kringbestuur bijeenkomsten voor de leden. In de regio Bloembollenstreek zijn ook verschillende studiegroepen actief. Via deze website en de nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in de regio.
Elke tweede zaterdag in augustus vindt in de Duin- en Bollenstreek de Open Dag Agrarische Bedrijven plaats. Meer informatie vindt u op de Facebookpagina van de Bollenstreek in Bedrijf en op webpagina Bollenstreek in Bedrijf