Kwaliteit

Bloembollen zijn in de meeste gevallen geen eindproduct. Ongeveer twee derde van alle bollen wordt gebruikt om bloemen van te telen, en een derde is bestemd voor de consument. Daarnaast gaat het merendeel van alle bloembollen naar het buitenland. Voor al die bloembollen geldt dat de kwaliteit goed moet zijn. Kopers stellen eisen aan de kwaliteit en landen waar bloembollen naar toe gaan doen dat ook. Naast eisen op het gebied van ziekten en plagen maakt ook een correcte naamgeving deel uit van de kwaliteit. De KAVB vervult op al deze terreinen een essentiële rol.