Kwaliteit: Onderzoek

Omdat kwaliteitseisen veranderen en nieuwe ziektes ontstaan is en blijft onderzoek essentieel voor de bloembollensector. Ook onderzoek op het gebied van milieu, mineralen, innovaties en teelttechniek is nodig om de sector vooruit te helpen. De afgelopen vijftig jaar gebeurde dat onderzoek op collectieve basis. Sinds 2014 is die basis vervallen. De KAVB blijft zich echter inzetten voor het uitvoeren van onderzoek. De KAVB-productgroepen en het Milieuplatform spelen daarin een belangrijke rol. Voor een aantal gewassen, zoals lelie en tulp, zijn fondsen opgericht om onderzoek uit te financieren. Bij de besteding van dat geld zoekt de KAVB naar nieuwe mogelijkheden en samenwerkingsverbanden om onderzoek te blijven uitvoeren en financieren.