Kwaliteit: Productkwaliteit

Bloembollentelers willen graag een gezond product verkopen dat vrij is van ziekten en plagen. Om daarvoor te zorgen is het nodig de bloembollen te beoordelen op hun kwaliteit. Dat gebeurt op het veld en op het bedrijf door de Bloembollenkeuringsdienst. De KAVB heeft voor alle bolgewassen van enige omvang in oppervlakte een productgroep, die meermalen per jaar met de BKD overlegt over de kwaliteitseisen waaraan de bloembollen moeten voldoen. Deze eisen gaan over bijvoorbeeld het percentage ziektes dat mag voorkomen, maar ook over raszuiverheid.

Binnen de bloembollensector verhandelen ondernemers bloembollen aan elkaar. Als de koper zeker wil weten of zijn aankoop voldoet aan de onderling afgesproken kwaliteitscriteria kan hij op de Proef- en monstertuin van de KAVB een monster laten opplanten, dat door deskundigen uit de sector wordt beoordeeld. De KAVB biedt ook de mogelijkheid om diverse andere monsters te laten nemen. De monsters worden genomen door de correspondenten van het Scheidsgerecht.