Kwaliteit: Keuringen

De KAVB organiseert wekelijkse 'algemene' keuringen en speciale keuringen waarbij een gewas of groep van gewassen centraal staat. Leden en andere sectorgenoten hebben hiermee een platform voor hun producten.

Leden kunnen hun producten showen en vragen stellen over de identiteit en kwaliteit van het ingezonden materiaal. Een keuringsformulier is bij alle inzendingen gewenst om de contactgegevens van de inzender en het doel van de keuring aan te geven.

Op de Facebookpagina van de KAVB wordt een fotoverslag van de keuringen gezet. Inzenders krijgen per email het (gevraagde) commentaar van de commissie toegezonden.

De meeste keuringen vinden plaats in de showruimte bij CNB in Lisse. De keuringen zijn bijna altijd op maandag en vinden plaats om 11:00 uur. Pers is vanaf 10:00 uur aanwezig. Met Pasen en Pinksteren schuift de keuring een dag op naar de dinsdag. De showruimte is gekoeld en kent ook een gedeelte op kamertemperatuur. Het geshowde materiaal is de gehele week gedurende werkdagen te bekijken. Voor de speciale keuringen worden data, locaties en prijsvragen via directe mailing en de Bloembollenvisie nieuwsbrief bekend gemaakt.