Productgroepen

De KAVB heeft voor alle hoofdgewassen een eigen productgroepbestuur. Dit betreft de gewassen tulp, lelie, hyacint, gladiool, narcis, iris, dahlia, Zantedeschia en bijzondere bolgewassen. In de besturen van deze productgroepen zijn ondernemers vertegenwoordigd uit alle schakels van de keten. Zij brengen hun praktijkervaring in om tot een zo goed mogelijke belangenbehartiging te komen. De productgroepen adviseren het bestuur van de KAVB en de BKD over het te voeren beleid op het gebied van o.a. productkwaliteit en plantgezondheid. Voor meer informatie over de productgroepen kunt u contact opnemen met de KAVB.