Data Science

Data: ook de toekomst van de bollensector

Dat de hoeveelheid data in de toekomst zal blijven toenemen, staat vast. Daarin is geen weg meer terug. Veel 'aangrenzende' sectoren in onder andere food & agri onderkennen het belang van het grotere plaatje, en werken inmiddels al een aantal jaren succesvol met het verzamelen en analyseren van data van hun bedrijf. Deze ondernemingen leren ook van en met elkaar, zelfs sectoroverstijgend. 

De KAVB wil middels het brede programma ‘Data Science Bloembollen’ het gebruik van data-toepassingen in de sector flink aanjagen. Dit doet de KAVB onder andere door:

 • Actief contact te leggen en onderhouden met belangrijke marktpartijen (o.a. applicatieontwikkelaars, technologiebedrijven en fabrikanten), zo heeft de KAVB vorig jaar ruim 15 partijen, waaronder Google, aan boord gehaald als klankbord en adviseur.

 • De KAVB probeert deze partijen ook actief samen te brengen, om de ontwikkeling van bollenspecifieke toepassingen te stimuleren.

 • Koppelingen te maken met (bestaande) belangrijke programma’s en onderzoeken: Vitale Teelt, de PPS Bollenrevolutie 4.0 en de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).

 • Ondernemers te faciliteren en stimuleren om (gezamenlijk) meer gebruik te maken van hun data Hiervoor zijn recentelijk twee pilots van start gegaan, in samenwerking met BEAM Tracking en 30 MHz.
 • (Algemene) kennis over het gebruik en de analyse van data te vergroten onder kwekers

 • Aan te sturen op een Big Data-analyse door de verzamelde data uit de pilots te gaan analyseren en de uitkomsten hiervan door te voeren als innovatie in de sector

 • Actief de mogelijkheden te verkennen om aansluiting te vinden bij grotere initiatieven, zoals de Join Data-coöperatie.

Door meer met data te doen, kan de Nederlandse bloembollensector:

 • Economisch duurzamer en minder milieubelastend ondernemen
 • De kwaliteit van zijn producten verhogen
 • Een efficiëntere bedrijfsvoering en ketensamenwerking realiseren
 • Zijn concurrentiepositie en onderscheidend vermogen nog meer versterken ten opzichte van andere (opkomende) economieën  
 • Een imago-boost geven aan de sector op het gebied van vooruitstrevendheid, innovatie en het belang van een duurzame toekomst
 • Op het 'innovatie-netvlies' komen van applicatieontwikkelaars, technologiebedrijven en fabrikanten waar onze 'kleine' sector van kan meeprofiteren.