Kringen: West-Friesland

Over ons

Onder de kring West-Friesland vallen de KAVB/LTO Noord-afdelingen Noordoost West-Friesland, Koggeland en omstreken, Hollands Kroon en HLS (Heerhugowaard, Langedijk, Schagen) gedeeltelijk. Elke afdeling is vertegenwoordigd in het kringbestuur. Verder is het bestuur aangevuld met voorzitter Peter Raven,en een vertegenwoordiger van de KAVB vanuit de hoofdvestiging Hillegom. Kees Stoop vertegenwoordigt West-Friesland in het hoofdbestuur en schuift regelmatig aan bij de kringbestuursvergaderingen.
De kring behartigt de belangen van de bollenkwekers en bloementelers in West-Friesland op het gebied van huisvesting seizoenarbeiders, milieu en water en innovatie. De ruimtelijkeordeningszaken lopen via LTO Noord West-Friesland, waar Peter Raven zitting heeft in het bestuur. Onlangs is er een gezamenlijk werkprogramma aangenomen samen met het Noordelijk zandgebied. Kernpunten hierin zijn initiatieven ontwikkelen die het rendement, de innovatie en duurzaamheid moeten verbeteren.  
In West-Friesland is een flink aantal leden actief in productgroepen en het Milieuplatform Bloembollensector. Via de website van de KAVB en nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.