Kringen: Kennemerland

In de kring Kennemerland is een grote variatie aan bedrijven te vinden. Zo zijn er grootschalige bollenteeltbedrijven maar ook kleinere bedrijven die zich op de teelt van bijzondere bolgewassen richten. Een aantal bedrijven houdt zich, naast de teelt, ook bezig met het broeien van bollen. Het werkgebied van de kring Kennemerland is de streek ten noorden van het Noordzeekanaal en omvat de streek langs de kust tot en met Bergen. De kring Kennemerland is ook vertegenwoordigd in diverse productgroepen, waar voornamelijk teelttechnische zaken behandeld worden.

Om de leden te informeren organiseert het kringbestuur bijeenkomsten voor de leden. Daarnaast vinden er elke winter tulpenkeuringswedstrijden plaats, waarvoor veel belangstelling is.
Via deze website van de KAVB en de nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in de regio.