Kringen: Noord- en Oost Nederland

KAVB-Kring Noord- en Oost Nederland is in oppervlakte de grootste Kring van de KAVB. De leden wonen en werken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland.
De ontwikkeling van de bedrijven in Drenthe en Overijssel viel in de afgelopen jaren het meest op. De wereldwijde toegenomen vraag naar leliebollen heeft een behoorlijke vraag naar grond veroorzaakt. De lelieteelt betreft in eerste instantie contractteelt, maar maakt een ontwikkeling door. Steeds meer bedrijven telen lelies voor eigen rekening en risico. Steeds vaker wordt ook gekozen voor verdere specialisatie van het bedrijf door het telen van nog een bolgewas of de productie van snijbloemen. Soms gladiolen of tulpen, maar ook andere bolgewassen als narcissen, hyacinten en krokussen worden steeds vaker aangetroffen. Vergroten van het maatschappelijk draagvlak is een belangrijk aandachtpunt.
Stichting Regionaal Onderzoek in de Lelieteelt (ROL) is gevestigd in Vledder en heeft een proefveld waar praktijkonderzoek plaats vind. Waar mogelijk wordt samengewerkt met LTO Noord.
In Friesland en Groningen zijn de bedrijven langs de kust van oudsher gericht op de tulpenteelt en -broei.

Kring Noord en Oost Nederland is bestuurlijk vertegenwoordigd in de KAVB Productgroep Lelie en de productgroep Tulp.