Imago

Welk beeld hebben politiek, burgers en consumenten van de bloembollenteler? Dat beeld hangt sterk samen met de regio waarin de teelt plaatsvindt en de manier waarop de ondernemer zijn werkzaamheden uitvoert. Het imago van de sector is op verschillende manieren te beïnvloeden. De KAVB zet in op omgevingsbeleid en op promotie. Hieronder treft u beelden aan van recente activiteiten uit de KAVB-campagne.