Imago: Lente de grond in op vrijdag 9 oktober

Nationale Bollenplantdag in Leiden

Leiden - Op initiatief van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) uit Hillegom planten enthousiaste buurtbewoners samen met mensen van Hoeve Cronesteijn vrijdag duizenden bloembollen in Park Zeeheldenbuurt in Leiden. Deze landelijke aftrap van het bollenplantseizoen valt samen met de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Bloeiende bloembollen hebben immers ook een bewezen meerwaarde voor bijen, vlinders en andere insecten.

Bollenasiel
Er is gekozen voor onder meer krokussen, anemonen, botanische tulpen en sieruien. Dit zijn soorten die elk voorjaar automatisch weer tot bloei komen en zichzelf vermenigvuldigen. Ze produceren vanaf het vroege voorjaar extra veel nectar voor honingbijen, hommels en vlinders. Ook narcissen en blauwe druifjes van het ‘Bollenasiel’ van Hoeve Cronensteijn gaan de grond in. Veel Leidse inwoners hebben afgelopen voorjaar bij de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking potjes met uitgebloeide narcisjes en blauwe druifjes ingeleverd. In het ‘Bollenasiel’ zijn de bloembollen goed opgevangen en verzorgd, zodat ze nu weer geplant kunnen worden en volgend voorjaar opnieuw tot bloei komen.

Gratis pakketje
Om de Zeeheldenbuurt komend voorjaar extra kleur te geven en om een positieve bijdrage te leveren aan de Leidse bijen- en vlinderpopulatie, krijgen bewoners van de Zeeheldenbuurt met een geveltuintje een gratis bloembollenpakketje aangeboden. Zo kan ook een verbinding gelegd worden tussen Park Zeeheldenbuurt en het Singelpark. Het streven is dat in Leiden in 2016 een berg tegels en stenen de stad uitgaat en er veel meer geveltuintjes en andere groene plekjes bijkomen zodat de biodiversiteit vergroot wordt.

Steen eruit, bol erin!
De gemeente Leiden doet mee aan de Operatie Steenbreek voor meer groen en minder stenen. Alle inwoners kunnen daar aan bijdragen. In Leiden worden dit najaar ook twee lange stroken ingeplant met een duurzaam bollenmengsel. De KAVB werkt landelijk samen met partijen aan meer groen en meer biodiversiteit door de inzet van duurzame bloembollen.

Nieuw initiatief
De KAVB organiseert voor de Nationale Bollenplantdag voor de tweede keer. In de Poldertuin in Anna-Paulowna planten Provinciale Staten leden bloembollen en in Hoorn gaan leerling-hoveniers van het Clusius College in een sportpark aan de slag. Later deze maand volgen er meerdere plantacties.