Imago: Tulpenboek voor studiebollen

Kennis over tulpenteelt vastgelegd

Leiden, woensdag 12 april 2017 – Carla Teune, oud-hortulana van de Hortus botanicus Leiden, krijgt uit handen van André Hoogendijk het eerste exemplaar van ‘De teelt van tulpen’ uitgereikt. Het boek is een uitgave van de Bollenacademie om de kennis op het gebied van de tulpenteelt vast te leggen en beschikbaar te maken. André Hoogendijk, voorzitter van de Bollenacademie: “De tulp is een icoon van ons land en een schoolvoorbeeld van de Nederlandse handelsgeest. Desondanks staat het behoud van kennis van de tulpenteelt onder druk. Stichting Bollenacademie is daarom gestart met project Studiebol om boeken, digitale modules en ander lesmateriaal te ontwikkelen. Zeker met de snelle ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid is dit boek een essentiële uitgave.” ‘De teelt van tulpen’ is bedoeld voor ondernemers en werknemers uit de tulpensector alsmede voor groendocenten, studenten en andere geïnteresseerden. Het boek wordt geprint “on demand”.

Compleet overzicht
In het boek komt de complete cyclus van de tulpenteelt aan bod. Van voorbereidende werkzaamheden en het planten tot het drogen en bewaren na de oogst. ‘De teelt van tulpen’ gaat ook uitgebreid in op bodembeheer en duurzame teelttechnieken. Het boek wordt afgesloten met de economische aspecten van de tulpenteelt. Aan ‘De teelt van tulpen’ verleenden diverse telers, docenten en teeltadviseurs hun medewerking. Vorig jaar verscheen al het boek ‘De broei van tulpen’ dat inmiddels ook als digitale module verkrijgbaar is op www.bollenacademie.nl.

Hortus botanicus
Clusius plantte eind 16e eeuw al de eerste tulpen in de Hortus botanicus Leiden. Het is daarom toepasselijk dat de boekpresentatie plaatsvindt op de plek waar al meer dan 4 eeuwen tulpenkennis aanwezig is. Carla Teune: “In de Leidse Hortus is een tijdslijn te zien van wilde tulpen naar oude kruisingen tot zeer moderne soorten. De Hortus en de tulp zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dat wordt onderstreept met de presentatie van dit boek.”

Stichting Bollenacademie
Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen om een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen. Project Studiebol wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.

‘De teelt van tulpen’ is verkrijgbaar voor € 59,- via de webshop op www.ontwikkelcentrum.nl.