Imago: Stop discriminatie afrikaantjes


Bloembollensector vraagt politieke steun voor duurzaam bodembeheer

DEN HAAG — Bloembollentelers reiken op woensdag 10 juni afrikaantjes uit aan leden van de Vaste commissie voor Economische Zaken. De bollentelers laten hiermee zien dat zij, in plaats van chemische bestrijding, deze plantjes willen zaaien om schadelijke aaltjes op duurzame wijze uit de bodem te verwijderen. Door regels die te maken hebben met koeienmestquota is dat nu echter niet mogelijk. De KAVB roept de Tweede Kamerleden en staatssecretaris Dijksma op om de regelgeving snel aan te passen en deze vorm van duurzaam bodembeheer nu eindelijk mogelijk te maken.

Duurzaam
Het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) veroorzaakt schade bij de teelt van lelies. Om deze schade te voorkomen worden gewasbeschermingsmiddelen ingezet. Sinds 2006 is bekend dat afrikaantjes (Tagetes) het wortellesieaaltje op natuurlijke wijze kunnen bestrijden. De afrikaantjes dienen dan in het jaar voorafgaand aan de lelieteelt te worden gezaaid. De KAVB dringt er sinds 2006 bij het ministerie op aan om de noodzakelijke wet- en regelgeving aan te passen. In december 2014 zegde staatssecretaris Dijksma toe om dit te doen naar aanleiding van een publiek debat over chemische grondontsmetting.

Halve maatregelen
In 2015 is de nodige regelgeving inderdaad aangepast en is het voor bollentelers mogelijk om afrikaantjes te zaaien. De bollentelers hebben daarmee de gewenste toestemming. De percelen waar zij de afrikaantjes willen zaaien mogen echter door een andere wet daarvoor nog steeds niet worden gebruikt. Daarmee is in de Haagse werkelijkheid het probleem opgelost, maar is er in de praktijk niets veranderd. Melkveehouders kunnen hun land namelijk niet verhuren aan lelietelers als daar afrikaantjes gezaaid worden. Zij komen dan in de knel met Europese regels met de betrekking tot het uitrijden van mest. De KAVB vraagt de politici in Den Haag om met spoed via hun collega’s in Brussel deze kwestie definitief op te lossen.