Imago: Steeds meer weidevogels in bollenvelden

Steeds meer weidevogels in bollenvelden
Broedende bollenvogels

NOORDWIJKERHOUT – Een kievit is maandag op weg naar zijn nest tussen de tulpen (‘Orange Princess’) van bloembollenbedrijf JUB Holland in Noordwijkerhout. Tellingen wijzen uit dat deze weidevogel bij uitstek steeds vaker een broedplek vindt in bollenvelden. Tussen tulpen en andere bolgewassen voelen de vogels zich blijkbaar veiliger voor eierrovers als kraai, ekster en vos dan in een weiland. Bloembollentelers zien op hun met tarwestro gedekte percelen de laatste jaren steeds vaker nesten van vogels die op de Rode Lijst van bedreigde vogels staan zoals de tureluur, patrijs, veldleeuwerik en gele kwikstaart. Bollentelers werken samen met vrijwilligers van natuurverenigingen om de vogels en hun nesten te beschermen en te registeren. Bovendien worden ‘s zomers, na de broedtijd, veel percelen onder water gezet om bodemziekten op natuurlijke wijze te bestrijden. Voor veel vogels ontstaat zo een nieuw en aantrekkelijk foerageergebied.