Milieuplatform Bloembollen

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw besteedt de bloembollensector veel aandacht aan duurzaamheid. Op sectorniveau worden deze activiteiten gecoördineerd door het Milieuplatform Bloembollen. In het bestuur van het Milieuplatform zijn ondernemers vertegenwoordigd uit de verschillende KAVB-kringen. Zij brengen hun praktijkervaring in om tot een zo goed mogelijk overzicht te komen van de kansen en knelpunten. De activiteiten van het Milieuplatform hebben betrekking op onder meer de beleidsvelden gewasbescherming, mineralen, energie en water. Vanuit het Milieuplatform wordt nauw samengewerkt met overheden in het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen. Het Milieuplatform Bloembollen adviseert het hoofdbestuur van de KAVB over het te voeren beleid op het gebied van duurzaamheid.

In december 2014 heeft het Milieuplatform Bloembollen het Actieplan Duurzame Bloembollensector ‘Gezonde Bollen, Bloeiende Sector’ gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het actieplan vormt de basis voor de inspanningen van de sector op het gebied van bodemleven, gewasbescherming en waterkwaliteit. Belangrijke ontwikkelingslijnen op het gebied van veredeling, bodembeheer, bewaring, certificering, erfemissie, nutriënten en omgevingsgericht ondernemen worden in het actieplan uiteengezet.

Het Milieuplatform Bloembollen heeft in 2016 de eerste Martien Zandwijk Prijs uitgereikt, een jaarlijkse prijs voor een bedrijf dat hard werkt aan verduurzaming en dit ook uitdraagt in het vak. De prijs is vernoemd naar de oprichter en eerste voorzitter van het Milieuplatform Bloembollen, de in 2013 overleden Martien Zandwijk. Martien was een groot voorvechter van duurzaamheid en van het bloembollenvak. De prijs bestaat uit een sculptuur van een bloembol in blank en zachtgeel glas met een lichtgroene scheut. Met de verschillende pilaren regenboogglas is de gelaagdheid van een bloembol gevisualiseerd. De scheut staat voor duurzaamheid en voor een groen begin.