Kringen: Zuid West Nederland

In de regio Zuid West Nederland worden voornamelijk tulpen geteeld op bedrijven die zich ook met akkerbouw bezighouden. Het werkgebied van de kring Zuid West Nederland beslaat de Zuid Hollandse eilanden en de provincie Zeeland. Het westelijk deel van Brabant hoort ook tot de kring Zuid West Nederland. Een belangrijk deel van de tulpen uit dit gebied zijn bestemd voor de vroege bloementeelt, omdat door de zuidelijke ligging de tulpen hier eerder geoogst kunnen worden.
Het kringbestuur behartigt de belangen van de leden in de regio en organiseert bijeenkomsten voor haar leden. De kring Zuid West Nederland is vertegenwoordigd in de productgroep Tulp, waar veelal teelttechnische zaken behandeld worden.
Via deze website, de KAVB-app en de nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in de regio.