Kringen: Zuid Oost Nederland

Het oostelijk deel van Noord-Brabant en het noorden van Limburg kennen al decennialang bloembollenteelt. De nadruk ligt hierbij op lelie, maar ook andere bolgewassen, zoals tulp, dahlia en bijzondere bolgewassen komen voor. Daarnaast houdt een aantal bedrijven zich bezig met de broeierij van tulpen, hyacinten en Muscari. De leden komen meermalen per jaar bijeen om zich te laten informeren over actuele ontwikkelingen die in hun gewas of regio spelen.