Medewerkers KAVB

Bestuur                                   
Jaap Bond   algemeen voorzitter  
Wim Klink   vice voorzitter  
Johan Verschoor   bestuurslid   
Frank Hulsebosch   bestuurslid  
vacant   bestuurslid  
Pascal Haumann   bestuurslid  
Huub de Waard   bestuurslid   
Marcel Markhorst bestuurslid
Directie      
Prisca Kleijn   directeur  
Jolijn Zwart   adjunct-directeur, portefeuille duurzaamheid  
       
Beleidsmedewerkers      
Colja Corts   water, bodem, mineralen  
Peter Smits   gewasbeschermingsmiddelen  
Annika Versloot   productkwaliteit, markt en keten  
Rianne van der Hulst productgroepen, productkwaliteit, fytosanitaire zaken
Johan van Scheepen    naamgeving  
Saskia Bodegom   naamgeving  
Roderick Bouman naamgeving
Stan van Oers     proef- en monstertuin, handelsreglement,
KAVB Jong!
 
Greenity      
Arie Dwarswaard   redacteur  
       
Regiocoördinatoren      
Margot Maljaars   Kring Noord Nederland, Flevoland  
Josina Rustenburg   Kring Noordelijk Zandgebied, West-Friesland  
Marit Hogervorst Kring Bloembollenstreek
Peter Smits   Kring Zuid Oost-Nederland  
Rianne van der Hulst Kring Kennemerland, Zuid West-Nederland
Financiële en ledenadministratie    
Rutger Andriessen   financiële administratie  
       
Secretariaat      
Conny van Duijn   administratief medewerkster, automatisering  
Marit Hogervorst   administratief medewerkster, relatiebeheer, P&R  
Nicoline van der Veer administratief medewerkster, ledenadministratie