Hoofdbestuur en medewerkers KAVB

Bestuur                                   
Jaap Bond   algemeen voorzitter  
Wim Klink   vice voorzitter  
Johan Verschoor   bestuurslid   
Lennaert Kapiteyn   bestuurslid  
Sandra Munster   bestuurslid  
Pascal Haumann   bestuurslid  
Huub de Waard   bestuurslid   
Marcel Markhorst bestuurslid
Arie Wesdorp bestuurslid
Jon Smakman adviseur KAVB-Jong!
Directie      
Michael Mackaay   directeur  
Beleidsmedewerkers      
Colja Corts   water, bodem, mineralen  
Gerard Top   gewasbescherming  
Rianne van der Hulst productgroepen, fytosanitaire zaken, scholing, KAVB-JONG!, KAVB-Academy
Saskia Bodegom   naamgeving  
Stan van Oers naamgeving, KAVB-Jong!
John Trompert   proef- en monstertuin, handelsreglement  
Esther den Hertog PR & communicatie
Elaine Vlaming energie, PG Tulp, PG Narcis, PG Bijz. Bolgewassen, MPF
Greenity      
Arie Dwarswaard   redacteur  
       
Regiocoördinatoren      
Margot Maljaars   Kring Noord en Oost Nederland, Flevoland  
Josina Rustenburg   Kring Noordelijk Zandgebied, West-Friesland  
Marit Hogervorst Kring Bloembollenstreek, Zuidoost-Nederland
Rianne van der Hulst Kring Zuidwest-Nederland
Elaine Vlaming Kring Kennemerland
Financiële administratie    
Rutger Andriessen   financiële zaken, personeelszaken  
       
Secretariaat      
Linda van Trigt   administratief medewerkster, automatisering  
Marit Hogervorst   administratief medewerkster, relatiebeheer, PR  
Nicoline van der Veer administratief medewerkster, debiteurenbeheer  
    ledenadministratie