Medewerkers KAVB

Bestuur                                   
Jaap Bond   algemeen voorzitter  
Wim Klink   vice voorzitter  
Johan Verschoor   bestuurslid   
Lennaert Kapiteyn   bestuurslid  
Sandra Munster   bestuurslid  
Pascal Haumann   bestuurslid  
Huub de Waard   bestuurslid   
Marcel Markhorst bestuurslid
Arie Wesdorp bestuurslid
Chiel Dogterom bestuurslid
Directie      
Prisca Kleijn   directeur  
   
Beleidsmedewerkers      
Colja Corts   water, bodem, mineralen  
Gerard Top   gewasbeschermingsmiddelen  
Annika Versloot   teamleider Duurzaamheid  
Rianne van der Hulst productgroepen, productkwaliteit, fytosanitaire zaken
Saskia Bodegom   naamgeving  
Stan van Oers naamgeving, KAVB Jong!
John Trompert   proef- en monstertuin, handelsreglement  
Greenity      
Arie Dwarswaard   redacteur, bibliothecaris  
       
Regiocoördinatoren      
Margot Maljaars   Kring Noord Nederland, Flevoland  
Josina Rustenburg   Kring Noordelijk Zandgebied, West-Friesland  
Marit Hogervorst Kring Bloembollenstreek
  Kring Zuidoost-Nederland  
Rianne van der Hulst Kring Kennemerland, Zuidwest-Nederland
Financiële administratie    
Rutger Andriessen   financiële administratie  
       
Secretariaat      
Conny van Duijn   administratief medewerkster, automatisering  
Marit Hogervorst   administratief medewerkster, relatiebeheer, PR  
Nicoline van der Veer administratief medewerkster, ledenadministratie