Imago: Innovatie in de Bloembollensector


“Theorie en praktijk ontmoeten elkaar buiten op het veld”
Technische hoogstandjes in de bloembollensector

HILLEGOM — Op 10 september lanceerde de KAVB een video over vernieuwing en techniek in de bloembollensector. Nederlandse bloembollen worden naar bijna alle landen ter wereld geëxporteerd. In miljoenen tuinen en huiskamers genieten consumenten dagelijks van lelies, tulpen, narcissen en vele andere bolbloemen. Om deze goede internationale positie te kunnen behouden investeert de bloembollensector fors in nieuwe technieken om kwalitatief goede bloembollen te produceren met oog voor de omgeving.
De Nederlandse bloembollensector is de enige agrarische sector met een eigen hoogleraar. Professor Richard Immink (Wageningen UR) doet onderzoek naar de fysiologie van bloembollen met als doel bloembollen op een snellere en duurzamere manier te produceren. Lelieteler Hans van der Heijden overlegt met professor Immink en laat zien hoe hij in de praktijk werkt aan innovatie: drones hebben een beter zicht op het gewas en met 'drip irrigatie' kan heel nauwkeurig water worden gegeven. Theorie en praktijk werken samen aan een duurzame toekomst voor de sector.
De video is door VideoWerkt gemaakt op initiatief van de KAVB en is bedoeld om consumenten te informeren over de bloembollensector. De KAVB is daarom dit jaar een campagne gestart om consumenten beter bekend te maken met de bloembollensector. Op social media is eerder dit jaar een infographic verschenen met feiten en cijfers over de sector. Ook verscheen eerder een portret van een bloembollenfamilie. Later dit jaar volgen nog meer infographics, video’s en blogs over innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. Ook stelt de KAVB elke maand professionele foto’s beschikbaar over actuele thema’s in de bloembollensector.