Imago: Bollentelers op weg naar emissievrije productie

DEN HAAG – Tweede Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA) en Gerard Schouw (D66) planten samen met Kees Stoop van de KAVB duizend bijvriendelijke bloembollen in de bijentuin van de Tweede Kamer. Dat gebeurt kort nadat de politici het actieplan van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) voor een duurzame bloembollensector in ontvangst hebben genomen. De leden van de KAVB willen nog duurzamer gaan telen door te investeren in bodemgezondheid, het toepassen van de modernste technieken en het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen nog verder te beperken. De sector heeft sinds 1995 de effectieve milieubelasting reeds met 80% teruggebracht. Voor de periode tot 2023 streven de bollentelers naar een kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater van 98%, terwijl de overheidsnorm is vastgesteld op 90%. De bollensector heeft daarmee een hoger ambitieniveau dan de overheid en loopt voorop in agrarisch Nederland. Het actieplan ‘Gezonde Bollen, Bloeiende Sector’ is als eerste overhandigd aan Lutz Jacobi en Gerard Schouw. Jacobi is woordvoerder voor haar partij inzake waterkwaliteit, Schouw heeft landbouw in zijn portefeuille. De bloembollensector vertegenwoordigt een jaarlijkse waarde van ruim één miljard euro in de Nederlandse economie.