Imago: Eerste Top Telers van Nederland

VIJFHUIZEN, 12 januari 2016 – Bollenteeltbedrijven WF Leenen uit Voorhout en Van der Slot uit Noordwijkerhout zijn de eerste Top Telers van Nederland. Dit duurzaamheidspredicaat werd hen dinsdag overhandigd door Sijas Akkerman van Natuur & Milieu en adjunct-directeur André Hoogendijk van de KAVB, de vakorganisatie van de bollensector. Op de Mechanisatietentoonstelling in Vijfhuizen, die van dinsdag tot en met donderdag wordt gehouden, lanceerden KAVB en Natuur & Milieu gezamenlijk het certificaat Top Teler, een duurzaamheidsscan voor bollentelers. Er zijn acht thema’s waarop telers zich kunnen onderscheiden, variërend van gewasbescherming tot werkplezier en van water tot energie. Leenen en Van der Slot hadden een dermate hoge duurzaamheidsscore, dat zij zijn uitgeroepen tot de eerste Top Telers van Nederland. Leenen is wereldleider op het gebied van narcissenteelt. Van der Slot is een innovatief bedrijf op het gebied van snijhyacinten. Bij de ontwikkeling van Top Teler is onder andere samengewerkt met PPO/WUR en Hogeschool Inholland.

Doe hier de scan!