Kwaliteit: Fytosanitair

Naast de productkwaliteit gelden er voor bloembollen ook fytosanitaire eisen. Dat kunnen eisen van Nederland, de Europese Unie of landen buiten de EU zijn. Het gaat in veel gevallen om organismen waarvoor een zogenoemde nultolerantie geldt, zoals het stengelaaltje. De KAVB vindt het belangrijk dat telers snel zijn geïnformeerd over nieuwe fytosanitaire eisen. Ook werkt de KAVB aan het voorkomen van dergelijke ziekten en plagen door onderzoek te initiëren. Daarnaast is het van belang voor de sector dat de regelgeving op dit gebied werkbaar blijft voor ondernemers. Dit geldt bijvoorbeeld de Europese AM-regelgeving. Daarom werkt de KAVB op dit terrein nauw samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Anthos (belangenbehartigingsorganisatie voor onder meer de bloembollenexport) en de BKD.
Een fytosanitaire ziekte waar telers een groot financieel risico lopen betreft tulpenstengelaaltje. Telers van tulpen en narcissen die lid zijn van de KAVB kunnen participeren in een verzekering voor tulp of een fonds voor narcis om dit risico te beperken