Juridische zaken: Correspondenten

Als een KAVB-lid een geschil heeft met een koper of een verkoper, kan het nodig zijn dat hij hiervoor extra bewijsmateriaal inbrengt. Om dat op een onpartijdige en deskundige manier te verzamelen, kan hij een beroep doen op een van de Correspondenten van het Scheidsgerecht. De correspondent kan een monster nemen en stelt een proces-verbaal op. Elk jaar organiseert de KAVB een bijeenkomst voor de correspondenten waarbij actuele zaken centraal staan.