Juridische zaken: Juridisch Adviseurs

KAVB-leden die een geschil hebben met een koper of een verkoper kunnen een eerste kosteloos juridisch advies inwinnen bij de juridisch adviseurs die op de website van de KAVB staan vermeld. Deze adviseurs zijn niet verbonden of gelieerd aan de KAVB. Deze adviseurs zijn thuis in de bloembollensector. Indien nodig kunnen juridisch adviseurs tijdens een zitting van het Scheidsgerecht voor de Bloembollensector optreden namens een KAVB-lid.