Juridische zaken: Handelsreglement

Een belangrijke basis voor het zaken doen in de bloembollensector is het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel. In dit reglement is vermeld hoe kopers en verkopers dienen te handelen als er sprake is van een ziekte of afwijking in een te verhandelen partij bloembollen. Ook zijn betalingstermijnen en reclametermijnen opgenomen. De KAVB overlegt regelmatig met telers, broeiers en handelaren over eventuele aanpassingen van dit reglement.