Juridische zaken: Scheidsgerecht

KAVB-leden die een geschil hebben met een koper of een verkoper kunnen dit geschil voorleggen aan het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel. Deze vorm van rechtspraak is deskundig, relatief goedkoop en snel. Een jurist doet samen met drie telers en drie handelaren uitspraak in het geschil. Zo nodig kan binnen een week een zitting van het Scheidsgerecht plaatsvinden. Partijen krijgen nog dezelfde week de uitslag te horen. Binnen vier weken volgt de juridische onderbouwing van de uitspraak. De werkwijze van het Scheidsgerecht is vastgelegd in het Arbitragereglement, dat per 1 januari 2015 is gemoderniseerd.
Leden van de KAVB hebben gratis toegang tot de database waarin enkele duizenden uitspraken zijn terug te vinden. Andere belangstellenden kunnen een abonnement nemen op deze uitspraken.