Juridische zaken: Scheidsgerecht

Ondernemers die een geschil hebben met een koper of een verkoper kunnen dit geschil voorleggen aan het Scheidsgerecht voor de Bloembollensector. Dit scheidsgerecht is ondergebracht in een stichting, waarvan Anthos, KAVB, Hobaho en CNB onder leiding van een onafhankelijke voorzitter het bestuur vormen. Deze vorm van rechtspraak is deskundig, relatief goedkoop en snel. Een jurist doet samen met telers en handelaren uitspraak in het geschil. Zo nodig kan binnen een week een zitting van het Scheidsgerecht plaatsvinden. Partijen krijgen nog dezelfde week de uitslag te horen en binnen enkele weken volgt de juridische onderbouwing van de uitspraak. De werkwijze van het Scheidsgerecht is vastgelegd in het Arbitragereglement.
Leden van de KAVB hebben gratis toegang tot de database waarin enkele duizenden uitspraken zijn terug te vinden. Andere belangstellenden kunnen een abonnement nemen op deze uitspraken.

Het Scheidsgerecht voor de Bloembollensector heeft een eigen website: scheidsgerechtbloembollen.nl. Daar vindt u o.a. informatie over het indienden van een zaak, werkwijze en reglementen en statuten.


contactgegevens secretariaat:

e:  info@scheidsgerechtbloembollen.nl
t.  023 553 0230. 
w: www.scheidsgerechtbloembollen.nl