Het Scheidsgerecht

Het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel is een onafhankelijke arbitrageinstelling die de bevoegdheid en de capaciteiten heeft om, op basis van wat bepaald is in het Handelsreglement, zonodig op korte termijn bindende uitspraken te doen in geschillen over transacties in de bloembollensector.
Het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel wordt voorgezeten door een jurist. Het college van Scheidslieden is verder samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse geledingen in de bloembollensector, die als deskundigen op voordracht van het Scheidsgerecht worden benoemd door het Hoofdbestuur van de KAVB. Een secretaris-jurist ziet toe op de correctheid van de procedures en verzorgt de verslaglegging en de formulering van de uitspraken van het Scheidsgerecht. De werkwijze van het Scheidsgerecht is vastgelegd in het Arbitragereglement, dat per 1 januari 2015 is gemoderniseerd.
Het Scheidsgerecht heeft een eigen secretariaat.

Zoeken in de uitspraken van het Scheidsgerecht.