Het Scheidsgerecht

Het Scheidsgerecht voor de Bloembollensector (tot 2021 Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel) is een onafhankelijke arbitrageinstelling die de bevoegdheid en de capaciteiten heeft om, op basis van wat bepaald is in het bijvoorbeeld Handelsreglement of verkoopvoorwaarden op korte termijn bindende uitspraken te doen in geschillen over transacties in de bloembollensector.
Het Scheidsgerecht wordt voorgezeten door een jurist. Het college van Scheidslieden is verder samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse geledingen in de bloembollensector, die als deskundigen worden benoemd. Een secretaris-jurist ziet toe op de correctheid van de procedures en verzorgt de verslaglegging en de formulering van de uitspraken van het Scheidsgerecht.
Het Scheidsgerecht heeft een eigen secretariaat en een eigen website: scheidsgerechtbloembollen.nl

Leden van de KAVB hebben gratis toegang tot de database waarin enkele duizenden uitspraken zijn terug te vinden. Andere belangstellenden kunnen een abonnement nemen op deze uitspraken.

Zoeken in de uitspraken van het Scheidsgerecht.