Duurzaamheid: Energie

Het drogen en bewaren van bloembollen vraagt veel energie. De KAVB zet zich sinds de jaren negentig in om het energieverbruik in de bloembollensector terug te dringen. Daar zijn ondernemers heel goed in geslaagd, bijvoorbeeld door het toepassen van nieuwe technieken en het gebruiken van warmte uit kassen of van daken. Diverse ondernemers passen opslag van warmte in diepe grondlagen toe. De KAVB werkt hier nauw samen met ondernemers, onderzoek, installatiebedrijven en de overheid. Voor resultaten klik hier.