Duurzaamheid: 1e voorzet KPI’s bloembollensector

Juni 2021 is een online traject gestart, gefaciliteerd door FarmHack in opdracht van het Ministerie van LNV, waarvoor de bloembollensector en betrokkenen zijn uitgenodigd en kennis hebben uitgewisseld.

De input uit die online gesprekken zijn ingebracht in bijeenkomsten van de KAVB-productgroepen, waarbij bestuursleden van de diverse productgroepen de mogelijkheid hebben gehad om input te leveren.

Ook zijn de besturen uit de KAVB-kringen op de hoogte gebracht. Tevens zijn er diverse gesprekken geweest met kennisinstellingen, onderzoeksbureaus en brancheorganisaties.

Op 1 november is er een digitale bijeenkomst geweest om tot een gedragen eerste opzet voor bloembollen kringloop KPI's te komen en te evalueren. De bevindingen zijn in deze paper nader beschreven.