Duurzaamheid: Mineralen

Het gebruik van mineralen en meststoffen is nodig om de bodem te voorzien van voldoende voedingsstoffen. De overheid stelt voor de belangrijkste mineralen maxima vast. Via de mestboekhouding houdt de teler bij welke mineralen en meststoffen hij gebruikt. De KAVB zet zich in om telers voldoende mogelijkheden te bieden om binnen de regels een kwalitatief goed eindproduct te kunnen telen. De KAVB staat voor een levende bodem met voldoende organische stof. Zo is de afgelopen jaren met succes ingezet op het op peil houden van het gehalte aan organische stof van duinzandgronden