Eerste bloembollenkweker aan de slag met ijzerzand

woensdag 18 april 2018

Bloembollenkwekers spelen een grote rol in het verbeteren van de waterkwaliteit in Rijnlands gebied. Een van de manieren waarop zij dit kunnen doen is door het toepassen van ijzerzandtechnieken die voorkomen dat fosfaat uitspoelt naar de sloot.

Eerste perceel ingericht met ijzerzand
De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) heeft een POP3-subsidie ontvangen voor het toepassen van ijzerzand. Rudolph Uittenbogaard, van JUB Holland, is de eerste kweker die op 17 april zijn perceel van 3,5 hectare in de Hogeveense Polder in Noordwijkerhout inricht met ijzerzand. In augustus zal nog 3,5 hectare worden ingericht met ijzerzand.

Bollenpolder van de toekomst
Rijnland streeft er samen met andere partijen naar om de Hogeveense polder te ontwikkelen tot ‘Bollenpolder voor de toekomst’. Dat bloembollenkweker Uittenbogaard juist in deze polder zijn bedrijf heeft, valt mooi samen met deze ambitie. “Wij passen ijzerzand toe omdat wij het belangrijk vinden om bij te dragen aan een beter milieu. Dat doen we door drainage met ijzerzand. Drainage zorgt voor grondverbetering en het juiste waterpeil van het perceel. Tegelijkertijd is het ijzerzand goed voor de waterkwaliteit van de sloten rondom de percelen.” IJzerzand bestaat uit zand met een laagje ijzeroxide. Het ontstaat bij de winning van drinkwater. Het laagje ijzeroxide bindt fosfaat. Door drainagewater via een filter met ijzerzand te lozen komt er circa 90 procent minder fosfaat in de sloot. Dit blijkt uit een studie bij Voorhout. In de Bollenstreek worden bloembollen op zandgrond geteeld. Door deze grondsoort spoelen voedingstoffen (fosfaat) makkelijk uit naar de sloten rond de bollenpercelen. Hoogheemraad Martine Leewis: “Onder andere fosfaat zorgt voor te weinig biodiversiteit in de sloten rond bollenpercelen. Fosfaat kan bijvoorbeeld leiden tot blauwalgvorming. In 2027 moeten we in Rijnlands gebied de waterkwaliteit op orde hebben zodat we voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Hier werken we samen met bloembollenkwekers hard aan. Het toepassen van ijzerzand helpt om deze doelen te behalen.”

Betere waterkwaliteit
De KAVB heeft een subsidie ontvangen voor vijf bedrijven die de ijzerzandtechniek willen toepassen. Het gaat dan om kwekers uit Rijnlands gebied in Zuid-Holland. André Hoogendijk van de KAVB: “We kunnen als sector een bijdrage leveren aan schoner oppervlaktewater met behulp van deze innovatieve techniek. Waterkwaliteit is voor ons als sector heel belangrijk. Als telers gebruik willen maken van ijzerzand kunnen ze contact met ons opnemen. We hebben ook een brochure gemaakt met meer informatie over de beschikbare technieken.”