Duurzaamheid: Plantgezondheid

De KAVB zet zich in voor sterke bollen en bloemen, een levende bodem, slimme teeltsystemen en een doordachte en effectieve bestrijding van ziekten en plagen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierbij een sluitstuk dat noodzakelijk is om een gezonde teelt te kunnen garanderen. De KAVB stimuleert onderzoek naar de preventie van ziekten en plagen en naar bestrijding op fysische, mechanische of biologische basis. De KAVB zet zich in om voor de sector een acceptabel pakket gewasbeschermingsmiddelen in stand te houden. De KAVB doet dit door regelmatig overleg tussen telers, producenten, handelaren en de overheid.