PlanetProof tulpen zijn koploper in duurzame sierteelt

maandag 5 februari 2018

Tulpen zijn de eerste snijbloemen met het certificaat PlanetProof

Op maandag 5 februari zijn de eerste tulpen met het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ geveild op de bloemenveiling in Rijnsburg. Deze tulpen zijn de eerste snijbloemen ter wereld die worden verkocht onder het keurmerk PlanetProof (voorheen: Milieukeur). De tulpen zijn geteeld volgens strikte voorschriften die zijn gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Bij de teelt wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beperkt en wordt zuinig omgegaan met water en energie. PlanetProof tulpen zijn hiermee koploper in het aanbod van duurzame bloemen.

De tulpen zijn geteeld door het bedrijf JUB Holland uit Noordwijkerhout dat sinds 2016 ook bloembollen aanbiedt onder hetzelfde keurmerk. Het gebruik van deze gecertificeerde bollen is een harde eis voor de productie van de bloemen. Het produceren van een bos PlanetProof tulpen duurt daarmee twee jaar: één jaar voor de teelt van de bollen en één jaar voor de teelt van de bloemen. Daarmee biedt het keurmerk PlanetProof een harde garantie aan afnemers dat de gehele productie op een duurzame wijze plaatsvindt. De verwachting is dat steeds meer afnemers, zowel bloemisten als supermarktketens, in de komende jaren de overstap maken naar bloemen met het PlanetProof keurmerk.

De bloembollensector werkt hard aan verduurzaming. Het certificeren van producten draagt bij aan het zichtbaar maken van deze inspanningen. De sector zet in op het vergroten van het aanbod van producten die onder het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ en het biologisch keurmerk worden aangeboden. Deze keurmerken voldoen aan alle eisen van de nationale en internationale retail en aan de criteria voor duurzaam inkopen van de Nederlandse overheid. Het certificatieschema voor PlanetProof bolbloemen is ontwikkeld door keurmerkhouder SMK in samenwerking met ketenorganisatie KAVB en met een financiële bijdrage van Stimuflori, het fonds voor promotie en innovatie in de Nederlandse sierteeltsector.

Voor informatie over PlanetProof bolbloemen, klik hier.