Direct verbod op metam-natrium

woensdag 28 mei 2014

Dinsdag 27 mei heeft staatssecretaris Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het gebruik van metam-natrium (Monam) per direct is verboden wegens risico’s voor omwonende kinderen. De toelatingshouder (Certis) zal een nieuwe toelating voor metam-natrium aanvragen waarbij in ieder geval sprake zal zijn van een bufferzone. Het besluit over een eventuele nieuwe toelating wordt uiterlijk 15 augustus verwacht. Vanaf dat moment kan er mogelijk weer metam-natrium worden toepast, maar dan wel onder striktere voorwaarden dan nu het geval is. Voorlopig is het gebruik van metam-natrium echter geheel uitgesloten.

De reden voor het verbod is een nieuwe risicobeoordeling van metam-natrium door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Uit deze beoordeling volgt dat risico voor omwonende kinderen niet kan worden uitgesloten. Zelfs met een bufferzone van 100 tot 150 meter kan de veilige grens voor kinderen worden overschreden. Het Ctgb start direct met een herbeoordeling van middelen met metam-natrium op het aspect van risico’s voor omwonenden. Het oordeel van het Ctgb wordt uiterlijk 15 augustus verwacht, waarna er een nieuwe toelating kan volgen. In dat geval zou metam-natrium na die datum kunnen worden toepast voor de gewassen die in het najaar worden geplant. Als er een nieuwe toelating komt, dan zal deze waarschijnlijk gepaard gaan met een bufferzone.

Voor de bollensector is het dus voorlopig niet mogelijk om grond te ontsmetten voor het nieuwe plantseizoen of ter bestrijding van stengelaaltje of knolcyperus. Ook de teelt van onder meer aardbeien en aardappelen wordt door het verbod getroffen. Staatssecretaris Dijksma heeft in haar brief toegezegd mee te zullen werken aan het zoeken naar alternatieven, maar die zoektocht zal niet eerder dan 2015/16 resultaat opleveren. Op dit moment is voor de bollenteelt alleen inundatie een alternatief voor metam-natrium, maar niet alle percelen zijn daarvoor geschikt en inundatie laat altijd een deel van het land (de dijkjes) onbehandeld. Inundatie is dus geen complete oplossing. Met het grote aantal besmettingen met stengelaaltje dit jaar leidt dit tot een zorgelijke situatie voor de bollensector.

In nauw overleg met LTO heeft de KAVB afgelopen twee weken veelvuldig contact gehad met het ministerie van Economische Zaken over deze maatregel. Adjunct-directeur André Hoogendijk van de KAVB: "Aangezien het gaat om een risico voor omwonende kinderen hebben wij begrip voor de maatregel van de staatssecretaris. We maken ons wel zorgen om de effecten van deze maatregel voor onze sector. Daarom hebben we aangedrongen op snelheid bij een eventuele nieuwe toelating met 15 augustus als deadline, zodat er in oktober kan worden geplant."

Daarnaast heeft de KAVB zich sterk gemaakt voor onderzoek naar alternatieven en voor goed overleg met de NVWA over besmettingen met stengelaaltje. De staatssecretaris heeft begrip getoond voor de moeilijke situatie waar de sector nu in terechtkomt en heeft haar hulp daarbij aangeboden. De KAVB praat hier de komende weken verder over met het ministerie.

Lees hier de brief van staatssecretaris Dijksma over metam-natrium