Sector speelt in op eisen van supermarkten

donderdag 28 juli 2016

Supermarktketens Albert Heijn en Jumbo hebben in samenwerking met Natuur & Milieu en Greenpeace aangekondigd dat zij hun versaanbod verder gaan verduurzamen. Certificering onder Milieukeur zal de nieuwe standaard worden voor aardappels, groente en fruit, maar ook voor sierteeltproducten. De bloembollensector heeft twee jaar geleden op deze trend ingespeeld door een Milieukeur certificatieschema te ontwikkelen voor bloembollen. De eerste bloembollen met Milieukeur zijn inmiddels op de markt in een aanbod van meer dan 500 soorten tulpen, narcissen, irissen en krokussen. Namens de sector vraagt de KAVB echter van deze supermarktketens wel om aan buitenlandse producten dezelfde eisen te stellen als aan Nederlandse producten.

Voor sierteelt staat Jumbo namelijk in plaats van Milieukeur ook het Fairtrade keurmerk toe. André Hoogendijk, adjunct-directeur van de KAVB: “Fairtrade producten komen per definitie uit het buitenland en kennen geen waarborgen voor het milieu. Jumbo maakt zo goede sier met verduurzaming in Nederland, maar houdt de handen vrij om bloemen uit verre landen in te kunnen vliegen. Hiermee worden consumenten voor de gek gehouden en Nederlandse telers benadeeld. Net als bij andere versproducten behoort de Nederlandse sierteelt tot de absolute wereldtop op het gebied van duurzaamheid. Verduurzaming ondersteunen wij van harte, maar stel dan wel dezelfde eisen aan alle producenten.”

In 2014 is de KAVB met SMK, de stichting achter Milieukeur, gestart met het ontwikkelen van een certificatieschema voor bloembollen als onderdeel van het actieplan ‘Gezonde Bollen, Bloeiende Sector’. In de ontwikkeling van het certificatieschema hadden niet alleen partijen uit de sector een stem, maar onder meer ook Greenpeace en verschillende overheden. In 2015 is het definitieve schema vastgesteld en zijn de eerste telers volgens de eisen onder Milieukeur gaan werken. Deze telers hebben hun certificaat op 18 juli jl. ontvangen. Ondernemers in sector zijn hard aan de slag om het aanbod voor volgend jaar verder te vergroten.

Daarnaast is de KAVB al in overleg met SMK voor het ontwikkelen van een Milieukeur certificatieschema voor de broeierij van bolbloemen. Het gaat dan onder meer om tulpen, lelies, narcissen en hyacinten. Naar verwachting zal dit schema medio volgend jaar worden opgeleverd. Dat betekent dat bijvoorbeeld tulpentelers komend seizoen bloembollen onder Milieukeur kunnen telen en daar volgend jaar bloemen onder Milieukeur van kunnen produceren. Supermarkten hoeven voor hun duurzame aanbod dus niet ver te zoeken.

Hoogendijk: “Als belangenbehartiger van de bloembollensector is het onze taak als KAVB om ervoor te zorgen dat onze leden zo goed mogelijk gepositioneerd zijn om in te spelen op trends in de maatschappij. Wij geven hier een duidelijk statement af: de supermarkt vraagt, wij zullen leveren. Het omgekeerde geldt echter ook: als wij kunnen leveren, dan moeten supermarkten ook kiezen voor een eerlijk en duurzaam product uit Nederland.”