Factsheets Emissiebeperking

maandag 27 oktober 2014

Factsheets emissiebeperking online

De KAVB heeft vijf factsheets opgesteld met praktische maatregelen tegen erfemissie op bloembollenbedrijven. De factsheets combineren informatie over erfemissie uit de literatuur, het project Water ABC, het project ‘Schoon erf, schone sloot’ en ervaringen uit de praktijk. Daarmee geven de factsheets een goed en volledig overzicht van het huidige kennisniveau over erfemissie. De bloembollensector loopt hiermee voorop in agrarisch Nederland.

Met de vijf factsheets is het project “Voorkom milieubederf op eigen erf” afgerond. In het kader van dit project is eerder dit jaar de Water ABC poster gepresenteerd met praktische maatregelen tegen erfafspoeling. Deze poster en de factsheets vormen samen een voor de bloembollen specifieke aanvulling op de Toolbox Emissiebeperking.

De factsheets zijn alleen digitaal beschikbaar en zijn hieronder te downloaden:
Bolontsmetting
Opvang en zuivering
Bedrijfsgebouwen en erf
Laden en transport
Spoelen