Nieuwsbericht Duurzaamheidscan – fase 2

donderdag 17 september 2015

Duurzaamheidsscan wordt digitale tool voor ondernemers

Begin 2015 is er vanuit het IDC Bollen & Vaste planten onder leiding van de KAVB een student van Hogeschool Inholland gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van een duurzaamheidsscan voor bollentelers. Steeds vaker worden ondernemers in de bloembollensector geconfronteerd met vragen uit de omgeving over de mate van duurzaamheid van hun bedrijf. Het gaat met name om vragen over het effect van gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden en consumenten, de kwaliteit van het oppervlaktewater, duurzaam bodembeheer en de gevolgen voor organismen zoals bijen. 

De conclusie van het vooronderzoek is dat er het beste een digitale tool ontwikkeld moet worden waarmee ondernemers hun eigen bedrijf kunnen scannen en beoordelen op een aantal belangrijke criteria. Samen met Wageningen UR PPO zijn de thema’s en de criteria bepaald. Komende maanden wordt er een nieuwe fase gestart waarbij de Stichting Natuur en Milieu een digitale tool gaat inrichten in overleg met de KAVB, ondernemers en experts van PPO. Zij doen dit volgens een concept dat ook al wordt toegepast in de veehouderij onder het initiatief “Goede Boer”.