Actieplan duurzame bloembollensector

woensdag 3 december 2014

Tweede Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA) en Gerard Schouw (D66) planten woensdag samen met vertegenwoordigers van de Nederlandse bloembollensector enkele honderden bloembollen in de binnentuin van de Tweede Kamer. Dat gebeurt kort nadat de politici het actieplan ‘Gezonde Bollen, Bloeiende Sector’ van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) voor een duurzame bloembollensector in ontvangst hebben genomen. De sector wil nog duurzamer gaan telen door te investeren in bodemgezondheid, het toepassen van de modernste technieken en het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen verder te beperken.

De bloembollensector heeft sinds 1995 de milieubelasting reeds met 80% teruggebracht. Volgens Kees Stoop, voorzitter van het Milieuplatform Bloembollensektor, is dat echter geen reden om stil te zitten: “Adel verplicht. Met onze bloemen bepalen we mede het imago van Nederland. Duurzaamheid is voor ons geen routekaart maar de weg die wij met de hele sector bewandelen.” De Rijksoverheid heeft in de nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ doelen gesteld voor de reductie van normoverschrijdingen in oppervlaktewater met 50% in 2018 en 90% in 2023. De KAVB heeft in haar actieplan deze doelen verhoogd naar 75% in 2018 en 98% in 2023. De bollensector toont daarmee ambitie en loopt voorop in agrarisch Nederland.

De sector wil de doelen op gebied van waterkwaliteit bereiken met vergaande driftreductie, het zuiveren van reinigingswater en het aanpakken van erfemissie. Daarnaast werkt de sector onder meer aan het ontwikkelen van biologische grondontsmetting, chemievrije bewaring van bloembollen en milieuvriendelijke alternatieven voor het reinigen van bollen. André Hoogendijk, adjunct-directeur van KAVB: “Over de hele breedte werkt de sector aan verduurzaming. Daarbij investeren we niet alleen in onderwerpen als bodemgezondheid en waterkwaliteit, maar ook in betere samenwerking met onze omgeving.”

Klik hier voor het volledige actieplan.