Duurzaamheid: Water

Ambitieuze visie op water

De KAVB en het Milieuplatform Bloembollen hebben een visie op water met als titel ‘Samen werken aan water’ opgesteld. De hoofdthema’s zijn het werken aan schoon water door de sector en actie ondernemen om verzilting, watertekort en wateroverlast te voorkomen.

Schoon water

Voor het werken aan schoon water ontwikkelt de sector systemen waarbij (vrijwel) geen sprake is van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen vanaf het erf en vanuit het perceel naar het oppervlaktewater. De bodem speelt hierbij een belangrijke rol. Een gezonde bodem is niet alleen belangrijk om gezonde planten te telen, maar ook om te komen tot het minimaliseren van de uit- en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

Verzilting, watertekort en wateroverlast

Ondernemers gaan steeds efficiënter om met zoet water en willen ook deels zelfvoorzienend worden in hun waterbehoefte. De sector ontwikkelt nieuwe technieken voor watergeven en werkt met onderzoekers aan innovatieve systemen voor waterberging. Voor de thema’s verzilting, watertekort en wateroverlast richt de KAVB regionale gesprekstafels in samen met provincies en waterschappen. Op basis van de urgentie vanuit de telers wordt er gewerkt aan regionale oplossingen.

Klik hier voor de tekst van de visie op water.