Tips voor bollentelers om erfafspoeling te verminderen

dinsdag 10 juni 2014

Gewasbeschermingsmiddelen horen thuis in de teelt, niet in het water. Als deze middelen in normoverschrijdende concentraties in het water voorkomen, is dat slecht voor de waterkwaliteit én het behoud van een effectief middelenpakket. Een belangrijke route waardoor gewasbeschermingsmiddelen in de sloot komen, is afspoeling vanaf het erf. Om deze route te verminderen heeft project Water ABC, in samenwerking met KAVB en het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen, een poster gemaakt voor bollentelers met daarop praktische tips om erfafspoeling te voorkomen. De poster wordt verspreid door KAVB en gewasbeschermingsadviseurs en is te downloaden op www.waterabc.nl en op de website van de KAVB.

Praktische tips voor bollentelers
Telers kunnen zelf veel doen om erfafspoeling te verminderen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende opvangcapaciteit voor ontsmettingsvloeistof onder het dompelbad. En door kisten goed uit te laten lekken na bolontsmetting. Of te kiezen voor een effectieve methode van zuivering van dompelbedrestanten. En lekwater op te vangen tijdens laden en transport. De poster geeft per erfactiviteit praktische tips om emissie naar het water te voorkomen en daarmee een effectief middelenpakket te behouden. De poster is te downloaden op www.waterabc.nl of te verkrijgen bij de KAVB of gewasbeschermingsadviseur.

De waterkwaliteitsknelpunten in oppervlaktewater en drinkwaterwinning blijken hardnekkig. Inmiddels is veel kennis beschikbaar over emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar het water. Ook effectieve maatregelen zijn in beeld. Voor de waterkwaliteit is het belangrijk dat deze maatregelen in de praktijk breed toegepast worden en dat is ook het doel van het project Water ABC, in opdracht van de partners die samenwerken in Platform Duurzame Gewasbescherming. Specifiek voor de bloembolensector werkt de KAVB in het kader van het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen (met waterschappen, provincies en rijksoverheid) ook aan een zo goed mogelijke kwaliteit van het oppervlaktewater en heeft daarom bijgedragen aan de ontwikkeling van de poster.