Duurzaamheid: Schoon erf, schone sloot

Bloembollentelers pakken de erfemissie gewasbeschermingsmiddelen aan

In het najaar van 2016 hebben vijf groepen bloembollentelers de eerste stappen gezet om samen de KAVB en de waterschappen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen actief aan te pakken. Dit doen ze door deelname aan het project ‘Schoon erf, schone sloot’. Hiermee is de eerste stap gezet in het landelijk uitrollen van het project.

Doel van het project ‘Schoon erf, schone sloot’ is om in de periode 2016-2020 bij 450 bloembollentelers in Nederland de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen met tenminste 80% terug te dringen en daarmee de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Deze emissiereductie is gerealiseerd in twee pilots in Noord-Holland in 2011-2016. Deze resultaten geven voldoende aanleiding en vertrouwen om het project verder uit te rollen in Nederland. Bolontsmettingsmiddelen zijn voor meer dan de helft verantwoordelijk voor normoverschrijdingen in het oppervlaktewater die toegerekend kunnen worden aan de bloembollensector. Daarom richt het project zich op afspoeling van middelen vanaf het erf.

In het project worden ondernemers bewust gemaakt van erfmissies en emissieroutes op het eigen bedrijf door analyses van het water in de erfput en door mogelijke emissieroutes in beeld te brengen. Daarnaast ligt de aandacht op implementatie van bedrijfs- en gedragsaanpassingen en eventueel investeringen. Het project wordt in opdracht van de KAVB uitgevoerd door CLM uit Culemborg.

Het project loopt tot en met 2020. Bedrijven kunnen zich bij de KAVB aanmelden voor deelname.

Van de pilot in Noord-Holland is een illustratieve korte film gemaakt.

Als u nog geen deelnemer bent in het project en toch al meer inzicht wilt krijgen in de mogelijkheden tot terugdringing van de emissies op uw bedrijf kunt u de erfemissiescan invullen. Deze is te vinden op www.erfemissiescan.nl.