KAVB verzoekt om jaaropgave energiegebruik 2013

dinsdag 10 juni 2014

De KAVB verzoekt bloembollentelers en broeiers het energiegebruik over 2013 op te geven. Deze week heeft de KAVB hiervoor jaaropgaveformulieren toegestuurd aan bedrijven met een areaal vanaf een halve hectare bollen en aan broeiers.

De bloembollensector brengt ieder jaar het totaalverbruik van energie in beeld. Via jaarlijkse registratie en rapportage geeft de sector invulling aan afspraken met de overheid in het kader van het convenant Schone en zuinige agrosectoren, als vervolg op de Meerjarenafsrpaak energie bloembollen (MJA-e). Hiermee zijn meteen de resultaten van inspanningen voor energiebesparing en inzet van duurzame energie van de sector zichtbaar te maken.

De opgaveregeling wordt uitgevoerd op verzoek van de stuurgroep energie van de KAVB en de overheid. PPO Bloembollen in Lisse verwerkt de gegevens van de jaaropgave. U kunt nu voor het eerst ook gebruik maken van de mogelijkheid om het formulier via internet digitaal in te vullen en te verzenden. Meer informatie hierover vindt u in het jaaropgaveformulier.

Voor meer informatie neemt u contact op met Arjan Kuijstermans , tel 0252-536950 of e-mail.